WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Phẫn nộ vì vài mục sư ca ngợi vụ thảm sát ở Orlando

Phẫn nộ vì vài mục sư ca ngợi vụ thảm sát ở Orlando
 - Nhiều tuần sau khi 49 người bị sát hại tại một hộp đêm của người đồng tính, phát biểu vui mừng của những mục sư này về những cái chết của các ...