WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Những quan niệm sai lầm khi dùng bao cao su

Những quan niệm sai lầm khi dùng bao cao su
 - Hãy nhớ rằng bao cao su không phải chỉ để tránh thai. Nó là công cụ phòng chống bệnh tật nên các cặp đồng tính hay dị tính đều nên sử dụng.