Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

'Người tình đồng tính' của kẻ xả súng hộp đêm Mỹ lên tiếng

'Người tình đồng tính' của kẻ xả súng hộp đêm Mỹ lên tiếng
 - Một người đàn ông tự nhận là người tình của Omar Mateen, kẻ xả súng hộp đêm thành phố Orlando làm 49 người chết, cho rằng động cơ của y ...

Standing up ...