WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, ngày 23 tháng 6 năm 2016

'Người tình đồng tính' của kẻ xả súng hộp đêm Mỹ lên tiếng

'Người tình đồng tính' của kẻ xả súng hộp đêm Mỹ lên tiếng
 - Một người đàn ông tự nhận là người tình của Omar Mateen, kẻ xả súng hộp đêm thành phố Orlando làm 49 người chết, cho rằng động cơ của y ...