WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

'Người tình đồng tính' của kẻ xả súng hộp đêm Mỹ lên tiếng

'Người tình đồng tính' của kẻ xả súng hộp đêm Mỹ lên tiếng
 - Một người đàn ông tự nhận là người tình của Omar Mateen, kẻ xả súng hộp đêm thành phố Orlando làm 49 người chết, cho rằng động cơ của y ...