WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Ngọc Trinh và hành trình từ chàng trai giả gái đến hotgirl xinh đẹp

Ngọc Trinh và hành trình từ chàng trai giả gái đến hotgirl xinh đẹp
 - Chàng trai này mới công khai giới tính thật được khoảng 1 năm nay và Ngọc Trinh cũng tham gia cộng đồng LGBT. Mới đây nhất, chàng trai này vừa ...