WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

New York xây nhà vệ sinh dành riêng cho người chuyển giới

New York xây nhà vệ sinh dành riêng cho người chuyển giới
 - Những người thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính và chuyển giới) có thể sử dụng nhà vệ sinh theo giới tính thật của mình ...