WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Nam cảnh sát quỳ gối, cầu hôn với... bạn trai giữa phố

Nam cảnh sát quỳ gối, cầu hôn với... bạn trai giữa phố
 - Một cảnh sát đã tận dụng cơ hội để cầu hôn người mình yêu ngay trong dịp lễ kỷ niệm thường niên của cộng đồng LGBT (cộng đồng những người ...