WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Mang đao ngông nghênh trên phố, đối tượng 7 tiền án gặp lực lượng 141

Mang đao ngông nghênh trên phố, đối tượng 7 tiền án gặp lực lượng 141
 - Xác minh ban đầu, đối tượng Nguyễn Quang Anh đã có 7 tiền án và hiện đang nhiễm HIV/AIDS được khoảng hơn 7 năm. Khi được hỏi về nguồn gốc ...