WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Lý Quí Khánh công khai tình cảm đồng giới với 'hoàng tử sơn ca' Quang Vinh

Lý Quí Khánh công khai tình cảm đồng giới với 'hoàng tử sơn ca' Quang Vinh
 - Sau 7 năm gắn bó cùng nhau, đối diện với không ít tin đồn về mối quan hệ giữa cả hai, lần đầu tiên, Lý Quí Khánh chính thức lên tiếng ...