Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Kì thị người đồng tính, hãng game bị ném đá tơi tả

Kì thị người đồng tính, hãng game bị ném đá tơi tả
 - Một thành viên của Dream Games còn công khai đăng tải dòng trạng thái đầy ngang ngược: "Chúng tôi sẽ không bao giờ ủng hộ LGBT. Đây là vấn đề ...

Standing up ...