WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Kẻ điên cuồng xả súng tại hộp đêm là do thấy người đồng tính hôn nhau?

Kẻ điên cuồng xả súng tại hộp đêm là do thấy người đồng tính hôn nhau?
 - Bài đăng này còn gửi lời đến cộng đồng LGBT: "Hãy nhớ rằng các bạn luôn có hàng triệu đồng minh trên khắp đất nước, và tôi chính là một trong số ...