WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Đi tìm Dory' và câu chuyện người đồng tính tại Hollywood

Đi tìm Dory' và câu chuyện người đồng tính tại Hollywood
 - Ellen DeGeneres có thể là một trong những cá nhân LGBT nổi tiếng nhất thế giới, nhưng bộ phim mới của bà lại không có bất cứ nhân vật đồng tính ...