WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Hộp đêm đồng tính Pulse - hiện trường xả súng đẫm máu ở Mỹ

Hộp đêm đồng tính Pulse - hiện trường xả súng đẫm máu ở Mỹ
 - Hộp đêm Pulse không chỉ là quán bar dành cho người đồng tính mà còn là nơi nâng cao nhận thức về cộng đồng LGBT ở Orlando, bang Florida.