WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Hơn 2.000 người bị truyền máu nhiễm HIV ở Ấn Độ

Hơn 2.000 người bị truyền máu nhiễm HIV ở Ấn Độ
 - Tờ Indian Express hôm 1-6 dẫn số liệu từ Tổ chức Kiểm soát AIDS Quốc gia (NACO) của Ấn Độ cho biết ít nhất 2234 người đã nhiễm HIV trong 17 ...