Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Hoàng tử William xuất hiện trên trang bìa tạp chí đồng tính

Hoàng tử William xuất hiện trên trang bìa tạp chí đồng tính
 - Trước đó, hồi đầu tháng 5, Hoàng tử cũng có buổi gặp mặt một số thành viên thuộc cộng đồng LGBT tại cung điện Kensington. Tại đây, họ đã chia sẻ ...

Standing up ...