WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chống kỳ thị người LGBT

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chống kỳ thị người LGBT
 - Thượng viện Mỹ (phải) và mái vòm Điện Capitol ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Tin liên hệ. TT Obama: Lãnh đạo G7 cảm thấy 'bất an' về ông ...