WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Donald Trump nói nên mang súng khi vào hộp đêm

Donald Trump nói nên mang súng khi vào hộp đêm
 - Ông Trump cho rằng vụ thảm sát tại hộp đêm dành cho người đồng tính có lẽ đã không tồi tệ đến thế nếu có nhân viên và khách được trang bị súng.