WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Cộng đồng LGBT lên tiếng sau vụ xả súng kinh hoàng làm 50 người chết tại Mỹ

Cộng đồng LGBT lên tiếng sau vụ xả súng kinh hoàng làm 50 người chết tại Mỹ
 - Cộng đồng LGBT đều rất phẫn nộ sau vụ xả súng đẫm máu vừa qua. ... Trước vụ việc trên, cộng đồng LGBT tại Mỹ đã lên tiếng phản ứng dữ dội.