WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Cặp đồng tính nữ chụp ảnh mừng ngày Quốc tế thiếu nhi

Cặp đồng tính nữ chụp ảnh mừng ngày Quốc tế thiếu nhi
 - Trong ngày Quốc tế thiếu nhi, cặp đồng tính nữ nổi tiếng Lâm Tuệ Băng – Kim Bi đã hóa thân thành những nhân vật trong câu chuyện cổ tích.