Standing up against populism, nationalism and everything they represent

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắn hơi cay, giải tán người đồng tính

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắn hơi cay, giải tán người đồng tính
 - Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hơi cay và cao su dạng viên để giải tán người đồng tính tụ tập diễu hành “Niềm tự hào đồng ..