WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắn hơi cay, giải tán người đồng tính

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắn hơi cay, giải tán người đồng tính
 - Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hơi cay và cao su dạng viên để giải tán người đồng tính tụ tập diễu hành “Niềm tự hào đồng ..