WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Các công trình biểu tượng của thế giới cùng đổi màu, tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả ...

Các công trình biểu tượng của thế giới cùng đổi màu, tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả ...
 - Tối hôm qua, rất nhiều công trình trên thế giới đã thắp đèn theo cờ cầu vòng 6 sắc, biểu tượng của cộng đồng LGBT để tưởng nhớ tới các nạn nhân ...