WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Các bà hoàng truyền thông mặc gì để chinh phục thế giới

Các bà hoàng truyền thông mặc gì để chinh phục thế giới
 - Oprah Winfrey được mệnh danh là Nữ hoàng truyền thông của Mỹ. Ellen Lee DeGeneres là người dẫn chương trình đồng tính thành công nhất.