WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2016

Các bà hoàng truyền thông mặc gì để chinh phục thế giới

Các bà hoàng truyền thông mặc gì để chinh phục thế giới
 - Oprah Winfrey được mệnh danh là Nữ hoàng truyền thông của Mỹ. Ellen Lee DeGeneres là người dẫn chương trình đồng tính thành công nhất.