WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Amber Heard từng bị bắt vì bạo hành người tình đồng tính

Amber Heard từng bị bắt vì bạo hành người tình đồng tính
 - Amber cũng đã đổi họ của mình thành Amber Van Ree và tuyên bố lý do làm thế là vì cô và người tình đồng tính đang có quan hệ.