Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Amber Heard từng bị bắt vì bạo hành người tình đồng tính

Amber Heard từng bị bắt vì bạo hành người tình đồng tính
 - Amber cũng đã đổi họ của mình thành Amber Van Ree và tuyên bố lý do làm thế là vì cô và người tình đồng tính đang có quan hệ.

Standing up ...