WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Amber Heard đã kết hôn với người tình đồng tính từ 8 năm trước

Amber Heard đã kết hôn với người tình đồng tính từ 8 năm trước
 - Thậm chí, Amber Heard còn thay tên đổi họ theo "người tình" là Amber Van Ree. Nguồn tin của Mirror cho biết cặp đôi đồng tính này đã đăng ký kết ...