WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Đại sứ Mỹ và bạn đời mong mọi người "cháy hết mình"

Đại sứ Mỹ và bạn đời mong mọi người "cháy hết mình"
 - Ông mong muốn trong một tương lai không xa, cộng đồng LGBT sẽ không còn bị kỳ thị, không bị hỏi những câu hỏi như: “Họ là ai?”, “Ai là người yêu ...