Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Đại sứ Mỹ và bạn đời mong mọi người "cháy hết mình"

Đại sứ Mỹ và bạn đời mong mọi người "cháy hết mình"
 - Ông mong muốn trong một tương lai không xa, cộng đồng LGBT sẽ không còn bị kỳ thị, không bị hỏi những câu hỏi như: “Họ là ai?”, “Ai là người yêu ...

Standing up ...