WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2016

Đại sứ Mỹ và bạn đời mong mọi người "cháy hết mình"

Đại sứ Mỹ và bạn đời mong mọi người "cháy hết mình"
 - Ông mong muốn trong một tương lai không xa, cộng đồng LGBT sẽ không còn bị kỳ thị, không bị hỏi những câu hỏi như: “Họ là ai?”, “Ai là người yêu ...