WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Adidas kỷ niệm tháng dành cho cộng đồng LGBT bằng bộ sưu tập Pride pack phiên bản giới hạn ...

Adidas kỷ niệm tháng dành cho cộng đồng LGBT bằng bộ sưu tập Pride pack phiên bản giới hạn ...
 - Từ khi Liên Hợp Quốc công nhận hôn nhân đồng giới vào ngày 26/6/2014, tháng 6 được coi là tháng của cộng đồng LGBT trên toàn thế giới.