WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Adele đeo lá cờ lục sắc để tưởng nhớ nạn nhận của vụ nổ súng ở Orlando

Adele đeo lá cờ lục sắc để tưởng nhớ nạn nhận của vụ nổ súng ở Orlando
- Adele đã thực hiện hành động ủng hộ cộng đồng LGBT sau vụ tấn công đẫm máu khiến 49 người dân vô tội thiệt mạng ở Orlando bằng cách đeo một ...