WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Vietnam Idol Kids: Văn Mai Hương "lộ hàng", Isaac đánh mất giới tính thật

Vietnam Idol Kids: Văn Mai Hương "lộ hàng", Isaac đánh mất giới tính thật
 - Cô bé rất cá tính và vô cùng đam mê âm nhạc. Theo chia sẻ của mẹ Bảo Trân, em rất năng động, cá tính và vô cùng say mê âm nhạc. Khi nghe nhạc ...