WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Tổng thống đắc cử Philippines ủng hộ hôn nhân đồng giới

Tổng thống đắc cử Philippines ủng hộ hôn nhân đồng giới
 - Ông Duterte khẳng định không hề có thành kiến với cộng đồng LGBT và đang xem xét cho hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.