Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Tổng thống đắc cử Philippines ủng hộ hôn nhân đồng giới

Tổng thống đắc cử Philippines ủng hộ hôn nhân đồng giới
 - Ông Duterte khẳng định không hề có thành kiến với cộng đồng LGBT và đang xem xét cho hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Standing up ...