WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016

Tổng thống đắc cử Philippines ủng hộ hôn nhân đồng giới

Tổng thống đắc cử Philippines ủng hộ hôn nhân đồng giới
 - Ông Duterte khẳng định không hề có thành kiến với cộng đồng LGBT và đang xem xét cho hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.