WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thượng Hải kết hôn với người đồng tính

Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thượng Hải kết hôn với người đồng tính
 - Tuyên bố đã nhận được sự tán đồng với nhiều lời chúc tốt đẹp từ các cư ... Các cặp đôi đồng tính không thể kết hôn ở Trung Quốc, nhưng họ có thể ...