Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Nhiều nhóm LGBT bị ngăn cản tham dự diễn đàn AIDS của Liên Hiệp Quốc

Nhiều nhóm LGBT bị ngăn cản tham dự diễn đàn AIDS của Liên Hiệp Quốc
 - Một số nước phương Tây đang phản đối động thái ngăn cấm những người thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) tham gia diễn ...

Standing up ...