WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Nhiều nhóm LGBT bị ngăn cản tham dự diễn đàn AIDS của Liên Hiệp Quốc

Nhiều nhóm LGBT bị ngăn cản tham dự diễn đàn AIDS của Liên Hiệp Quốc
 - Một số nước phương Tây đang phản đối động thái ngăn cấm những người thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) tham gia diễn ...