Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Người đồng tính bị kỳ thị ở Nhật Bản

Người đồng tính bị kỳ thị ở Nhật Bản
 - Ông Boris Dittrich (giữa), Giám đốc pháp lý Chương trình đấu tranh vì quyền của LGBT của tổ chức HRW trong một hội nghị báo chí tại Tokyo vào ...

Standing up ...