Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Người chuyển giới đầu tiên được bầu vào Quốc hội Philippines

Người chuyển giới đầu tiên được bầu vào Quốc hội Philippines
 - Trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, bà Roman luôn dành ưu tiên lớn cho các quyền của cộng đồng LGBT tại một quốc gia có hơn 80% người ...


Standing up ...