WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Ngắm 15 thí sinh trong đêm chung kết cuộc thi người đẹp chuyển giới đầu tiên tại Hà Nội

Ngắm 15 thí sinh trong đêm chung kết cuộc thi người đẹp chuyển giới đầu tiên tại Hà Nội
 - Được biết, đây cũng là lần đầu tiên tại Hà Nội diễn ra một cuộc thi nhan sắc dành cho cộng đồng LGBT. Và là cuộc thi online đầu tiên diễn ra trên ...