WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Nếu Thái Lan là 'thiên đường' thì Nga là 'nỗi sợ' với LGBT

Nếu Thái Lan là 'thiên đường' thì Nga là 'nỗi sợ' với LGBT
 - Đơn cử như ở Nga, một trong những quốc gia có số vụ bạo hành người đồng tính đứng đầu, cộng đồng LGBT luôn phải sống ẩn mình để tránh khỏi ...