WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2016

Nếu Thái Lan là 'thiên đường' thì Nga là 'nỗi sợ' với LGBT

Nếu Thái Lan là 'thiên đường' thì Nga là 'nỗi sợ' với LGBT
 - Đơn cử như ở Nga, một trong những quốc gia có số vụ bạo hành người đồng tính đứng đầu, cộng đồng LGBT luôn phải sống ẩn mình để tránh khỏi ...