WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Mỹ tuyên bố luật LGBT của bang North Carolina là phi pháp

Mỹ tuyên bố luật LGBT của bang North Carolina là phi pháp
 - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố một đạo luật gây tranh cãi ở bang North Carolina giới hạn bảo hộ pháp lý đối với những người đồng tính nam-nữ, người ...