Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Mỹ: Đa số người già cũng đã ủng hộ hôn nhân đồng giới

Mỹ: Đa số người già cũng đã ủng hộ hôn nhân đồng giới
 - cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT), nhưng McCarthy tin rằng "sự phản đối giảm dần" trong Đảng Cộng hòa về vấn đề hôn ...

Standing up ...