WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Madonna phản pháo khi bị chê phản cảm ở 'Oscar thời trang'

Madonna phản pháo khi bị chê phản cảm ở 'Oscar thời trang'
 - Chúng ta đã chiến đấu và sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền và quyền của người đồng tính khắp thế giới. Chúng ta vẫn đang trong thời kỳ tăm tối ...