WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Kinh hoàng trào lưu quan hệ tình dục tập thể với người nhiễm HIV

Kinh hoàng trào lưu quan hệ tình dục tập thể với người nhiễm HIV
 - Điều này chỉ ra rằng giới trẻ quốc gia này hiện vẫn đang rất thiếu những kiến thức căn bản về HIV/AIDS. Báo cáo thường niên của Liên Hợp Quốc về ...