WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, ngày 16 tháng 5 năm 2016

Kinh hoàng trào lưu quan hệ tình dục tập thể với người nhiễm HIV

Kinh hoàng trào lưu quan hệ tình dục tập thể với người nhiễm HIV
 - Điều này chỉ ra rằng giới trẻ quốc gia này hiện vẫn đang rất thiếu những kiến thức căn bản về HIV/AIDS. Báo cáo thường niên của Liên Hợp Quốc về ...