WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

Điều trị methadone - con đường tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma tuý

Điều trị methadone - con đường tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma tuý
 - Đồng chí Lâm Ngọc Tĩnh, Giám đốc Trung tâm Phòng - chống HIV/AIDS (Sở Y tế) cho biết: Điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng ...