WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Hillary Clinton lên tiếng ủng hộ cô gái chuyển giới bị tấn công trên tàu điện ngầm

Hillary Clinton lên tiếng ủng hộ cô gái chuyển giới bị tấn công trên tàu điện ngầm
 - Theo DNA Info, bà Clinton đã biết đến câu chuyện của Love khi đến thăm Trung tâm LGBT New York vào chiến dịch tranh cử vào tháng Tư. Sau đó, ...