WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Fan kêu gọi Disney cho Elsa trở thành công chúa đồng tính trong "Frozen 2"

Fan kêu gọi Disney cho Elsa trở thành công chúa đồng tính trong "Frozen 2"
 - Hiện nay, các fan hâm mộ của "Frozen" đang kêu gọi Disney biến Elsa thành nàng công chúa đầu tiên thuộc cộng đồng LGBT trong phần thứ 2 của ...