WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Em trai Như Quỳnh làm phim ca nhạc về chuyện tình đồng tính

Em trai Như Quỳnh làm phim ca nhạc về chuyện tình đồng tính
 - Dựa trên câu chuyện tình cảm đồng tính có thật của người bạn thân, Tường Nguyên, em trai ca sĩ Như Quỳnh, đã quyết định chuyển tải tất cả cảm xúc ...