WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Demi mặc áo ủng hộ người chuyển giới khi biểu diễn tại Billboard Music Awards 2016

Demi mặc áo ủng hộ người chuyển giới khi biểu diễn tại Billboard Music Awards 2016
 - Đây không phải lần đầu tiên Demi thể hiện ủng hộ đối với cộng đồng LGBT. Tháng trước, cô và Nick Jonas hủy show diễn ở Bắc Carolina, gia nhập ...