Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Công chúa tóc mây" tới Trung Quốc vận động phòng chống HIV

Công chúa tóc mây" tới Trung Quốc vận động phòng chống HIV
 - Đây một hoạt động trong chiến dịch nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS. (Nguồn: CCTVNews). Mặc dù đến từ 7 tỉnh khác nhau nhưng ...

Standing up ...