WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Con người sẽ không cần quan hệ tình dục để sinh con?

Con người sẽ không cần quan hệ tình dục để sinh con?
 - chứ không phải bằng cách quan hệ tình dục để sinh con của cha mẹ. ... hội tuyệt vời cho các cặp vợ chồng đồng tính muốn có con của riêng mình.