WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Chàng trai đồng tính mưu sinh bằng màn biểu diễn "đội xe máy lên đầu" trong các đám ma

Chàng trai đồng tính mưu sinh bằng màn biểu diễn "đội xe máy lên đầu" trong các đám ma
 - Vì em là người LGBT. Em không biết làm gì để nuôi sống bản thân, chỉ có thể đi diễn xiếc để nuôi sống cha của em khi mẹ đã mất từ lâu. Mỗi lần đi ...