WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2016

Câu chuyện tình đẹp của chàng trai chuyển giới và bạn gái đồng tính

Câu chuyện tình đẹp của chàng trai chuyển giới và bạn gái đồng tính
 - Tình cờ quen nhau trong một sự kiện của cộng đồng LGBT Việt Nam, Hà Min và Emilie Haga Mogensen đã có một mối tình đẹp.