WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Câu chuyện tình đẹp của chàng trai chuyển giới và bạn gái đồng tính

Câu chuyện tình đẹp của chàng trai chuyển giới và bạn gái đồng tính
 - Tình cờ quen nhau trong một sự kiện của cộng đồng LGBT Việt Nam, Hà Min và Emilie Haga Mogensen đã có một mối tình đẹp.