WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Cặp đôi đồng tính nước ngoài giành quyền nuôi con tại Thái Lan

Cặp đôi đồng tính nước ngoài giành quyền nuôi con tại Thái Lan
 - Sau khi biết người nhận nuôi đồng tính, bà mẹ mang thai hộ từ chối trao con cho cặp đôi nước ngoài vì luật pháp Thái Lan không công nhận hôn ...