WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Buổi hẹn hò đầy thú vị của cặp đôi đồng tính đang gây sốt cộng đồng mạng

Buổi hẹn hò đầy thú vị của cặp đôi đồng tính đang gây sốt cộng đồng mạng
 - Tình cờ quen nhau trong một sự kiện của cộng đồng LGBT, Hà Min chủ động làm quen với Emilie Haga Mongensen để rồi sau những buổi đi chơi, ...