WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016

Bộ Tư Pháp Mỹ kiện North Carolina vì luật chống LGBT

Bộ Tư Pháp Mỹ kiện North Carolina vì luật chống LGBT
 - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9-5 nộp đơn kiện chống lại North Carolina vì luật chống LGBT gây tranh cãi của bang này, gọi luật này là "sự phân biệt đối xử" ...