Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Bộ Tư Pháp Mỹ kiện North Carolina vì luật chống LGBT

Bộ Tư Pháp Mỹ kiện North Carolina vì luật chống LGBT
 - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9-5 nộp đơn kiện chống lại North Carolina vì luật chống LGBT gây tranh cãi của bang này, gọi luật này là "sự phân biệt đối xử" ...

Standing up ...